Работник производство – Automotive Lighting

1. Длъжностна характеристика, спецификация на работа. Работа на производствената и монтажна линия. Сглобяване на фарове за автомобилната индустрия. Контрол на качеството, монтаж на светлини. 2. Изисквания към кандидата Мъже и …