Оператор логистика THS – Чехия VALEO

1. Длъжностна характеристика, спецификация на работа.

 • Зареждане на компоненти на производствената линия.
 • Приемане на стоки и експедиране, складиране на стоки.
 • Отнасяне на палети с готова продукция от монтажната линия до склада.
 • Товарене и разтоварване на стоки.

2. Изисквания към кандидата

 • Мъже до 40 години.
 • Образование – основно.
 • Опит – не се изисква.
 • Квалификация – не се изисква.
 • Добра физическа кондиция.

3. Заплащане и социални придобивки

 • Основна брутна заплата  – 23600 крони / 905.26 евро.
 • Минимално гарантирана брутна заплата – 26000 крони – 1005 евро
 • Чист месечен приход (без извънреден труд) – 19990 крони /773 евро.
 • Бонус продуктивност – до 1650 крони / 63.80 евро.
 • Бонус качество – до 1600 крони/ 61 евро.
 • Минимална брутна заплата на час – 165крони / 6.38 евро.
 • Извънреден труд +25% от средния прием.
 • Допълнително заплащане следобедни смени  +10 крони на час.
 • Допълнително заплащане нощни смени  +16 крони на час.
 • Допълнително заплащане събота и неделя  +25% от средния прием.
 • Допълнително заплащане национален празник  +100% от средния прием.
 • Годишен отпуск – 25 дни

4. Настаняване, транспорт, храна

 • Безплатно настаняване – общежитие.
 • Безплатни консумативи – ток, вода, отопление.
 • Безплатен транспорт до работното място.
 • Безплатен медицински преглед, работно облекло, помощни средства.
 • Транспорт до Чехия – възстановяване на парите за път след 9 отработени месеца.
 • Възможност за хранене в завода – намаление за храна (20 корони основно ястие).
 • Ваучери за храна – 50 крони в случай че столовата е затворена.

5. Работа, смени, обучение

 • Втора категория труд.
 • Месечно работно време -157,5 часа.
 • Седмично работно време – 37,5 часа.
 • Възможност за извънреден труд
 • Режим на смени (8 часови) – първа, втора, нощна

6. Местонахождение

Град Раковник – 60 км от Прага.

 

Телефон за контакт по обявата +359887980271