Оператор производство DUS, THS климатични инсталации- Чехия VALEO

1. Длъжностна характеристика, спецификация на работа.

 • Обслужване на машини и полуавтоматични линии.
 • Монтаж, сглобяване на компоненти.
 • Качествен контрол на продукцията.
 • Подготовка за експедиране.

2. Изисквания към кандидата

 • Мъже и жени до 40 години.
 • Образование – основно.
 • Опит – не се изисква.
 • Квалификация – не се изисква.
 • Добра физическа кондиция.

3. Заплащане и социални придобивки

  • Основна брутна заплата  -22000 крони / 850.73 евро.
  • Минимално гарантирана брутна заплата – 27650 крони – 1069.22 евро.
  • Чист месечен приход (без извънреден труд) – 21100 крони /815 евро.
  • Бонус продуктивност – до 1650 крони / 63 евро.
  • Бонус качество – до 5750 крони/ 222 евро.
  • Минимална брутна заплата на час – 175 крони / 6,77 евро.
  • Извънреден труд +25% от средния прием.
  • Допълнително заплащане следобедни смени  +10 крони на час.
  • Допълнително заплащане нощни смени  +16 крони на час.
  • Допълнително заплащане събота и неделя  +25% от средния прием.
  • Допълнително заплащане национален празник  +100% от средния прием.
  • Годишен отпуск – 25 дни

 

4. Настаняване, транспорт, храна

 • Безплатно настаняване – общежитие.
 • Безплатни консумативи – ток, вода, отопление.
 • Безплатен транспорт до работното място.
 • Безплатен медицински преглед, работно облекло, помощни средства.
 • Транспорт до Чехия – възстановяване на парите за път след 9 отработени месеца.
 • Възможност за хранене в завода – намаление за храна (20 корони основно ястие).
 • Ваучери за храна – 50 крони в случай че столовата е затворена.

5. Работа, смени, обучение

 • Втора категория труд.
 • Месечно работно време -157,5 часа.
 • Седмично работно време – 37,5 часа.
 • Възможност за извънреден труд
 • Режим на смени (8 часови) – първа, втора, нощна

6. Местонахождение

Град Раковник – 60 км от Прага.

 

Телефон за контакт по обявата +359887980271